Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 86 Next Page
Page Background

23

2.2.

Eftir-/yfir- og stórhátíðarvinna

2.2.1.

Eftirvinna

Eftirvinna telst hver sú vinna, sem fer fram yfir hinn venjulega dagvinnutíma svo og á

laugardögum og sunnudögum, ennfremur á öllum frídögum sem um getur í gr. 2.3.1.,

upp að 171,15 klst. (162,5 klst. vegna skrifstofufólks) hvern mánuð.

2.2.2.

Yfirvinna

Yfirvinna telst hver sú vinna, sem fer fram yfir hinn venjulega dagvinnutíma svo og á

laugardögum og sunnudögum, ennfremur á öllum frídögum sem um getur í gr. 2.3.1.,

umfram 171,15 klst. (162,5 klst. vegna skrifstofufólks) hvern mánuð.

2.2.3.

Stórhátíðarvinna

Stórhátíðarvinna telst vinna á stórhátíðardögum sbr. gr. 2.3.2.

2.2.4.

Um vinnu á laugardögum og sunnudögum

Þegar unnið er á laugardögum og sunnudögum greiðist aldrei minna en 4 tímar í eftir-/

yfirvinnu, enda þótt unnið sé skemur.

2.3.

Frídagar og stórhátíðardagar

Frídagar eru allir helgidagar þjóðkirkjunnar auk annarra daga sem taldir eru upp í

gr. 2.3.1. og 2.3.2.

2.3.1.

Frídagar

Frídagar eru skírdagur, annar í páskum, sumardagurinn fyrsti, 1. maí, uppstigningardagur,

annar í hvítasunnu og annar í jólum.

2.3.2.

Stórhátíðardagar

Stórhátíðardagar eru nýársdagur, föstudagurinn langi, páskadagur, hvítasunnudagur,

17. júní, frídagur verslunarmanna, jóladagur og eftir kl. 12:00 á aðfangadag og gamlársdag.

2.4.

Lágmarkshvíld

2.4.1.

Daglegur hvíldartími

Vinnutíma skal haga þannig að á hverjum sólarhring, reiknað frá byrjun vinnudags, fái

starfsmaður a.m.k. 11 klst. samfellda hvíld. Verði því við komið skal dagleg hvíld ná til

tímabilsins milli kl. 23:00–6:00.

Óheimilt er að skipuleggja vinnu þannig að vinnutími fari umfram 13 klst.